About 청춘뮤직

This author has not yet filled in any details.
So far 청춘뮤직 has created 305 blog entries.

흔한_기타리스트의_기타사용법#2.avi

https://youtu.be/rMEvYDCspk8

흔한_기타리스트의_기타사용법#1.avi

https://youtu.be/KX8k8L_CnLI

허니지 (HoneyG) – 힐링유 (Healing You) M/V

https://youtu.be/uhxPiX18AH0

허니지 (HoneyG) – 힐링유 (Healing You) Teaser

https://youtu.be/gf2P0V8dqbk

[강시라] ‘못 잊어’ 자켓 촬영 Making Film – Kang Sira 1st Mini Album

https://youtu.be/1Kr3aZcCDfQ

강시라 데뷔 응원 영상

https://youtu.be/si-3qUxFGkY

[세로라이브]강시라-못 잊어

[강시라] ‘못 잊어’ MV Making Film – Kang Sira 1st Mini Album

https://youtu.be/-YgK56_NSr0

[강시라] ‘못 잊어’ M/V – Kang Sira 1st Mini Album

https://youtu.be/mpHYD5Knhdw

D-1 [강시라] ‘못 잊어’ Teaser #3 2017.01.19 AM 00:00 – Kang Sira

https://youtu.be/rWp-OH2zL_M

D-2 [강시라] ‘못 잊어’ Teaser #2 2017.01.19 AM 00:00 – Kang Sira

https://youtu.be/CoDFteD-BJ8

D-3 [강시라]트랙리스트 & 하이라이트 Kang Sira 1st Mini Album

https://youtu.be/hibRK_E-5q8